Automotive Forums  Where Car Enthusiasts Go to Discuss Cars Online

  
 
 
Home | Active Posts | Search | Log In / Register | Terms | FAQs
Xml
Item Posts   

Cho thuê can h? the manor giá c?c t?t

 
 | 
lyna_bds lyna_bds
New User | Posts: 14 | Joined: 12/12
Posted: 12/27/12
09:38 PM

Cho thuê can h? the manor giá c?c t?t
Can h? thi?t k? v?i 3 phòng ng? h?p lý, 2WC, b?p, phòng khách
Can h? dã du?c trang b? n?i th?t d?y d?, sang tr?ng, m?i hoàn toàn, sàn g?, b?n t?m n?m
Di?n tích: 164 m2
Giá cho thuê: 1850 (bao phí qu?n lý)
The manor là khu v?c can h? cao c?p có d?n 90% ngu?i nu?c ngoài sinh s?ng t?i dây,xây theo ki?n trúc Pháp v?i d?y d? ti?n ích xung quanh bao gôm : h? boi, phòng t?p GYM, 3 t?ng h?m g?i xe, h? th?ng nhà hàng, tru?ng thi?u nhi qu?c t?, khu vui choi tr? em, spa….
H? th?ng an ninh ch?t ch?, camera , h? th?ng th? t? cho t?ng can h?
VUI  LÒNG LIÊN H?:
THÚY LI?U:  0903 767 166 – 0935 685 111
EMAIL: lyna.bds@gmail.com
Sàn giao d?ch BÐS NEWHOUSE- 91 Nguy?n H?u C?nh- Phu?ng 22- Qu?n Bình Th?nh (NGAY TRONG TÒA NHÀ THE MANOR).
Chuyên mua- bán-  thuê- cho thuê-  nh?n ký g?i các can h? cao c?p: The Manor, The Manor Officetel, Saigon Pearl, Th?o Ði?n Pearl, Cantavil, Botanic, Salling tower, Avalon Tower, Everich…  

Xml
Showbuyersguide Hide2
Get a free and easy new car
price quote in minutes
Button Getmyprice

Research Categories: